samen sterk voor dieren!

Kat verloren?

www.cat-id.be

Welkom op de site!

Samen sterk voor dieren!

Lid worden van de Wase Dierenbescherming vzw

        ONZE LEDEN…

                  NIEUWE LEDEN…

                                LEDENWERVING…

 

 

De activiteiten, de bloei van elke vereniging, staat of valt met de inzet van haar vrijwilligers! U, beste dierenvriend, is reeds jarenlang trouw lid van onze vereniging en het is dankzij uw financiële steun dat onze werking kan doorgaan, en steeds verbeteren… We danken er U ten zeerste om.

 

Onze leden hebben we broodnodig…zonder hen hebben we niet de mogelijkheid onze activiteiten te blijven uitvoeren. Elke dag worden wij geconfronteerd met problemen, die een dringende oplossing vragen… De tijd ontbreekt ons, om bewust aan ledenwerving te doen.Daarom doen we een beroep op uw aller medewerking: U kunt uw kennissen, familie, vriendenkring, alle dierenvrienden sensibiliseren, opdat ze als nieuwe leden zouden medewerken aan de uitbouw van een steeds grotere familie dierenbeschermers, die ook in deze tijd meer dan nodig zijn! Kom eens een kijkje nemen in het asiel! Kunt u de aanblik van deze ongelukkige dieren moeilijk verdragen, doe dan toch eventueel de moeite om tot hier te komen. U kunt dan zien wat er hier gedaan wordt om deze dieren het leven zo aangenaam mogelijk te maken. 

Onze ledenaantal is onze grote kracht !

 

U kan  uw lidmaatschap spontaan overmaken door storting of overschrijving op onze postrekening: 000-0162272-88 van de Wase Dierenbescherming . Heidestraat 31-9250 Waasmunster

Lid 10 €

Beschermend Lid 15€

Erelid vanaf 25€ 

De lidkaart met het kwartaalboekje wordt u dan toegezonden. Het kost u niets en het bespaart onze medewerkers een heleboel tijd!